____________________________________________________________________________________________________

Tijdens de dienst

____________________________________________________________________________________________________

Upperclass

Wat is UpperClass?

Een Bijbelstudiegroep voor tieners.

Voor wie is het?

Voor de tieners van de eerste tot en met het derde jaar van de middelbare school.

Wanneer is er UpperClass?

Om de twee weken, vakanties uitgezonderd. We komen samen tijdens de zondagochtenddienst.

Wat doen jullie dan?

We lezen samen de Bijbel om te ontdekken wat voor interessants er voor ons in staat.
We doen ook spelletjes of iets creatiefs rondom het thema.

Ben ik ook welkom?

Als je binnen de leeftijdsgroep valt ben je welkom.
Ben je ouder of jonger ? Spreek dan iemand van de leiding aan om je vraag te bespreken. We maken wel eens een uitzondering.
____________________________________________________________________________________________________

Buiten de dienst om

____________________________________________________________________________________________________

10R

10R is een jeugdgroep voor tieners vanaf de brugklas (ca. 12 jaar) tot en met ongeveer 16 jaar.

Één keer in de twee weken op woensdagavond organiseren we een te gekke avond voor jullie.

Je vraagt je misschien af; wat doen jullie op deze avonden?

Op een avond doen we gekke spellen, spellen waar je behendig voor moet zijn en waar je misschien wel een beetje vies van wordt en nog veel meer leuke spellen. Deze spellen hebben vaak betrekking op het onderwerp dat we die avond bespreken. Na de spellen hebben we een moment om serieus over het onderwerp na te denken. Het zijn onderwerpen die je tegenkomt in het dagelijks leven als tiener. Aan het einde van de avond is er de mogelijkheid om met elkaar na te praten over het onderwerp.

Als je behoefte hebt aan wat meer verdieping hebben we één keer in de maand ook een serieuze avond. Hier zijn geen spellen, maar we behandelen een onderwerp die jullie, de tieners, zelf aangeven.

Als je in de leeftijdsgroep valt ben je altijd van harte welkom!

Meer weten stuur dan een mailtje naar:  10R@baptistenijmuiden.nl

YD_LOG

YD (Young disciples)

Is de jongerengroep voor jeugd van vijftien, zestien en zeventien jaar.

Elke vrijdag zijn zij om 19:30 uitgenodigd in de kerk voor een programma dat tot ongeveer 21:30 duurt.

Er zijn vier soorten avonden die getypeerd worden met letters:

  • I-avond:Een informatie-avond, we gaan Bijbelstudie doen die gericht is op het vergroten van kennis.
  • E-avond: Een evangelisatie-avond, dit bouwen we rustig op door bijvoorbeeld eerst getuigenissen aan elkaar te geven.
  • R-avond: Een relatie-avond, het toepassen van Bijbelse principes in onderlinge relaties.  Kleinere groepjes staan daarin centraal.
  • F-avond: Een feestavond, bijvoorbeeld op een feestdag, verjaardag of als we gewoon even lekker willen chillen met elkaar.

Deze soorten avonden wisselen elkaar in willekeurige volgorde af. Wel proberen we ze evenredig te verdelen.

Kortom, we willen een hechte groep vormen die met elkaar voor God wil gaan!

Dus ken je een tiener of ben je een tiener? Geef het door of kom een langs!

Je bent altijd welkom, elke vrijdag, 19:30, Eemstraat 30 IJmuiden.

Meer weten mail dan naar:

yd@baptistenijmuiden.nl