Het onderstaande activiteitenformulier is ontwikkeld om de communicatie rondom de door u te organiseren activiteit(en) zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Vul dit formulier zo volledig mogelijk in, dan zorgen wij dat de gemeente en/of externe omgeving zo goed mogelijk geïnformeerd wordt over uw activiteit.

Na het invullen zal de taakgroep communicatie uw activiteit standaard verspreiden naar de:

Activiteiten Agenda, De Raad, Beamerdienst, Infobalie en Kosterij.

LET OP!!

Redactionele stukjes voor “De Boodschapper” moeten gestuurd worden naar:  redactie@baptistenijmuiden.nl

Heeft u vragen of opmerkingen mail dan naar: communicatie@baptistenijmuiden.nl