De vele kinderen van onze gemeente gaan elke zondag, na een tiental minuten in de dienst, naar hun eigen samenkomsten.
Wij werken met enthousiaste leiding en assistenten in drie groepen: schoolgroepen 1 – 3 (kleine klas), schoolgroepen 4 – 6 (midden klas) en schoolgroepen 7 + 8 (grote klas).  Iedere groep krijgt naar eigen niveau les.
Het belangrijkste van de samenkomst is uiteraard dat de kinderen een (betere) relatie krijgen met Jezus, maar ook het werken aan relaties onderling is erg belangrijk. En… gezelligheid is natuurlijk ook fijn. De kleine en middenklas knutselen regelmatig als toepassing van het onderwerp. De grote klas doet meer spellen.
Als een kind naar de middelbare school gaat verlaat het ook de zondagsschool. Maar ook dán is er nog regelmatig een soort nevendienst voor deze kinderen. Deze zogeheten Upperclass wordt ongeveer eens per 2 weken gehouden tijdens de preek.

Ieder jaar organiseren we een aantal gezinsdiensten waarbij de kinderen een inbreng hebben in de dienst en die dienst dan ook helemaal bijwonen.
De Kerstviering is daar één van. De andere zijn Pasen en de slotdienst, vlak voor de grote vakantie.
De grote klas gaat aan het begin van het nieuwe seizoen op kamp.
In de loop van het jaar worden er naast de zondagen ook nog andere activiteiten georganiseerd die gericht zijn op onderlinge relaties en gezelligheid (spelletjes, speeltuin, samen eten etc.)
Twee keer per jaar bezoeken we als zondagsschool een aantal zieken en bejaarden die de dienst niet kunnen bezoeken. Bij die gelegenheid brengen we hen bloemen en zingen liedjes voor hen. Altijd een enorm succes voor zowel de bezochte als de bezoekers!