Er is volop ruimte en aandacht voor de jongeren van toen, zonder daar het predicaat oud aan te koppelen. Leeftijd is maar een getal. Naast een team van gemeenteleden, die ingeschakeld kunnen worden voor een (pastoraal) gesprek of praktische hulp thuis, worden in ons eigen kerkgebouw ook ontmoetingsdagen georganiseerd. Hier ligt de nadruk op ontmoeting, gezelligheid en groeien in geloof,

WAAROM ? WAT? HOE? WANNEER? VOOR WIE?

Waarom?

 • Om buiten de zondagse diensten elkaar ook te kunnen ontmoeten en tijd te
 • hebben elkaar te spreken. Met name voor hen die, door omstandigheden, de zondagse diensten niet zo makkelijk kunnen bezoeken. Indien gewenst kan
  men voor deze ontmoetingsdagen worden opgehaald en weer worden thuis gebracht.
 • Op deze wijze ieder betrokken te houden bij de gemeente, elkaar niet uit het oog te verliezen.
 • Aandacht te hebben voor elkaar, ook voor hen die niet alle activiteiten kunnen bezoeken

Wat?

 • Elkaar ontmoeten
 • Elkaar op de hoogte houden van ditjes en datjes
 • Samen zingen (er kunnen verzoeknummers worden ingediend)
 • Samen luisteren naar een overdenking
 • Bij gelegenheid samen het Heilig Avondmaal vieren
 • Samen van een heerlijke lunch genieten
 • Samen onze Hemelse God en Vader danken

Hoe?

 • 10.30 uur bent u welkom en schenken we koffie/ thee met wat lekkers
 • 11.05 uur welkom en opening van de dag
 • 11.15 uur samen zingen en luisteren naar een (korte) overdenking
 • 12.10 uur aanvang van de lunch (soep, ruim belegde broodjes en toetje)
 • 13.30 uur afsluiting

Wanneer?

 • Eenmaal in de 5 รก 6 weken op dinsdag ochtend, 8 x per jaar
 • Bekendmaking via de mededelingen en maandblad De Boodschapper

Voor wie?

 • Alle senioren, en hen die zich daarbij betrokken voelen zijn van harte welkom.
  Er is geen specifieke leeftijdsgrens.
 • Ook vrienden van de gemeente zijn van harte welkom evenals vrienden van
  de bezoekers van deze dagen. God nodigt ieder van harte uit om onze gemeente en deze dagen te bezoeken. Uiteraard behouden we onze eigen identiteit als Baptisten Gemeente.