Senioren zijn oud, maar zeker niet out!

Er is volop ruimte en aandacht voor de senioren. Naast een speciaal team van gemeenteleden, die hen voor een (pastoraal) gesprek of praktische hulp thuis bezoeken, worden ook in ons eigen kerkgebouw seniorenbijeenkomsten verzorgd.

Waarom?

Om onze senioren

  • een plek te geven, zodat zij elkaar buiten de zondagochtenddiensten om ook kunnen ontmoeten. De ontmoeting geldt zeker voor diegenen die op zondag niet meer zo makkelijk kunnen komen; zij worden speciaal voor de bijeenkomsten gebracht en/of gehaald.
  • te betrekken en betrokken te houden bij de gemeente en haar activiteiten.
  • concreet te laten weten en laten ervaren dat ze nog steeds bij de gemeente horen. Wij kennen géén tweederangs gemeenteleden!

Wie?

Alle senioren van de gemeente van 65 jaar en ouder zijn van harte uitgenodigd om de bijeenkomsten bij te wonen. Deze leeftijdsgrens is uiteraard niet in beton gegoten. Als senioren van de gemeente iemand van 65+ van buiten de gemeente willen meenemen is dit

natuurlijk toegestaan. De deuren naar God’s hart staan wagenwijd open. Desondanks willen we onze eigen identiteit als Baptistengemeente niet verloochenen en hebben we niet het oogmerk om er een interkerkelijke bijeenkomst van te maken. De seniorenbijeenkomsten zijn al heel snel een begrip in de gemeente geworden.

Wat wordt er gedaan?

Naast het gezellig samenzijn, het bijpraten en elkaar ontmoeten, wordt er veel met elkaar gezongen. Bij voorkeur worden de wat oudere geestelijke liederen uit bijvoorbeeld Johan de Heer gezongen.

Iedereen wordt uitgenodigd verzoeknummers in te dienen voor een volgende bijeenkomst.Er wordt telkens een (korte) overdenking vanuit God’s woord verzorgd. Het is waardevol de hoop die in ons leeft te delen met elkaar. Onze senioren hebben veel ervaring op hun levens- en geloofsweg. In die zin is het een voorrecht om van hen te mogen horen en leren. Daarom willen we in de toekomende tijd hen tijdens de overdenkingen ook meer ‘het woord’ met elkaar laten delen. Tussen de middag wordt een lunch verzorgd, met heerlijke broodjes, zelfgemaakte soep en een stukje fruit. Na de lunch wordt er iets bijzonders georganiseerd. Dat kan zijn het uitnodigen van iemand met een bijzonder talent, of een presentatie van een reis of van een christelijke organisatie. Ook kan er iets luchtigs georganiseerd worden, maar het karakter van de bijeenkomsten blijft verbonden met de identiteit van onze gemeente.

Wanneer?

De bijeenkomsten worden eens in de vijf à zes weken op dinsdag gehouden.

De indeling van de bijeenkomsten is (grofweg) als volgt:

10:45 uur: de zaal open; koffie en/of thee met iets lekkers

11:00 uur: start van de bijeenkomst

11:30 uur: zingen en een korte overdenking

12:15 uur: lunch

13:30 –  zingen en afsluiting.

De begin- en eindtijd zijn vast, maar een ieder is welkom om later te komen en/of eerder weg te gaan.